For lærere til Faktafyk 2014

Faktafyk er et av Foreningen !les’ bidrag til arbeidet med leseopplæring for ungdomstrinnet, et fremragende verktøy som kan brukes til å øke både den generelle og den fagspesifikke lesekompetansen.

Undervisningsoppleggene vi presenterer i år er i tillegg enkle å bruke, praktiske og varierte, basert på metodikk, strategier og strukturer fra ungdomstrinnsatsningen. Her finner du mange flotte kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster. Dette er modelltekster å arbeide ut fra for å gjenkjenne, lese, forstå og skrive de ulike teksttypene.

Oppleggene er ikke statiske, så du kan velge ut det du ønsker å bruke, trekke ut akkurat det du syns er spesielt morsomt eller interessant. Du kan velge å arbeide muntlig eller skriftlig, eller begge deler, ut ifra hvilke ferdigheter du ønsker å øve.

Undervisningsopplegg

  • Arbeid med argumenterende tekst ut fra artikkelen Krig og avsky i USA  Bokmål | Nynorsk
  • Helhetsvurderingsskjema for fagtekster  Bokmål | Nynorsk
  • Kameratvurderingsskjema for fagtekster  Bokmål | Nynorsk
  • Layout og bildebruk i Faktafyk  Bokmål | Nynorsk
  • Leselogg for fagtekster  Bokmål | Nynorsk
  • Resirkulering av tekster – sjangertransponering  Bokmål | Nynorsk
  • Å lese og skrive en fagartikkel med utgangspunkt i artikkelen Du er ikke alene  Bokmål | Nynorsk
  • Å lese en portrettartikkel med utgangspunkt i artikkelen Yrke Fotballtrener  Bokmål | Nynorsk
  • Å lese sakprosa og skrive debattinnlegg med argument og motargument  Bokmål | Nynorsk
  • Oppgavesamlingen i sin helhet som PDF Bokmål | Nynorsk

Oppgavene er laget av lærer Hege Fjeld for Foreningen !les.