Strikk i strid

Sann motstand finnes der motstand ikke er lettvint. Et eksempel på slik motstand er det russiske feministiske pønkrockkollektivet Pussy Riot. Pussy Riot representerer en radikal spydspiss både internasjonalt og i Russland. Vi tar av oss hatten i beundring – og på oss den neonfargede finlandshetta, så klart.

Jenny og Markus Keller

Rettighetene for utdraget gjelder kun for aksjonsperioden, derfor har vi måttet fjerne utdraget.