For lærere

Her er lærerveiledninger for Faktafyk 2023!

Med Faktafyk vil vi øke interessen for sakprosa blant ungdom. Målet er ikke at alle skal like alt, men at alle skal finne noe de liker, og bli inspirert til å lese mer. Vi vil at elevene skal oppdage at sakprosa er et vidt begrep som rommer ulike typer tekster og kan handle om helt forskjellige ting. Faktafyk inneholder derfor tekster som spenner vidt når det gjelder både tema og form.

Den didaktiske rammen rundt oppleggene i lærerveiledningen er prosessorientert lesing. Oppgavene er delt inn i fasene før, under og etter lesingen. Målet er at teksten skal åpnes for elevene, samtidig som du som lærer får muligheten til å fungere som modell i de delene av lesingen der du mener at elevene dine trenger støtte.

Vi mener den beste måten å vekke elevenes interesse for litteratur på er å la dem lese med en personlig tilnærming. Lærerveiledningen legger opp til at det skal samtales om tekstene på en måte som oppleves som relevant for elevene. Derfor vil du finne få spørsmål med fasitsvar i denne lærerveiledningen. For å skape interesse og engasjement blant elevene mener vi det er bedre å spørre dem hva de mener om litteraturen og om de temaene som litteraturen tar opp.

Gjennom opplegget i lærerveiledningen får elevene mulighet til å sette ord på sin personlige leseopplevelse, relatere litteraturen til sin egen hverdag og diskutere temaer som tas opp i tekstene. I flere av oppleggene legges det også opp til at elevene skal reflektere rundt og utforske grensene for sakprosasjangeren og hvor skillet går mellom fakta og fiksjon. Til flere av undervisningsoppleggene er det også forslag til skriveoppgaver der elevene skal skrive egne tekster med Faktafyk-tekster og andre sakprosatekster som inspirasjon og modell, formulere debattinnlegg og argumentere for sine meninger om det de har lest.

Alle undervisningsoppleggene bygger opp under kompetansemål fra læreplanen i norsk. De forskjellige oppleggene dekker også kompetansemål fra læreplanen i samfunnsfag, naturfag og RLE, og Faktafyk egner seg godt som utgangspunkt for tverrfaglig arbeid med fagene.

Lærerveiledningen er delt inn i tre deler. I den første delen legges det opp til at elevene skal arbeide med Faktafyk i sin helhet. I den andre delen finner du opplegg som tar utgangspunkt i Faktafyk-tekstene. Og den tredje delen fokuserer på forskjellige innganger til tekst.

Faktafyk.no er i år en erstatning for papirmagasinet, grunnet sterk økning i trykkeri- og fraktkostnader. Foreningen !les jobber for at Faktafyk igjen skal bli et fysisk magasin i fremtiden.

                                               

UNDERVISNINGSOPPLEGG DEL 1

Bli kjent med Faktafyk 2023 bokmål // Bli kjent med Faktafyk 2023 nynorsk

Fiksjon eller fakta i Faktafyk bokmål // Fiksjon eller fakta i Faktafyk nynorsk

 

UNDERVISNINGSOPPLEGG DEL 2

Her finner du lærerveiledninger til artiklene i Faktafyk 2023:

Lærerveiledning til De unge, ukrainske stemmene

Lærerveiledning til Jakten på kjønnsidentiteten

Lærerveiledning til Bokaktuelle Håkon Opdal og Peder Samdal

Lærerveiledning til Snitch ass!

Lærerveiledning til Ensomhet

Lærerveiledning til Benji & Banden

Lærerveiledning til Søppelmote

Lærerveiledning til Kan du leve av dataspill Del 1 – En kort innføring i spillutvikling

Lærerveiledning til Kan du leve av dataspill Del 2 – For deg som er glad i å fortelle

Lærerveiledning til Bokmelding Om Tyranni av Timothy Snyder

 

UNDERVISNINGSOPPLEGG DEL 3:

Innganger til tekst:

Å skrive et debattinnlegg mal

Arbeid med ord og begreper mal

Vurderingsskjema for fagtekster mal

Skrivetips bokmål // Skrivetips nynorsk

Tips til hvordan en kan skape debatt i klasserommet Bokmål Nynorsk

Hva er gode argumenter? Bokmål Nynorsk