Intervju med oversetter Benedicta Windt-Val

– Det som gjorde størst inntrykk på meg med denne boka, var forfatterens formidlingsglede og evne til å gjøre stoffet så levende og interessant. Det var veldig morsomt å jobbe med boka! 

Det sier Benedicta Wind-Val, som har oversatt Sjarmen med tarmen fra tysk til norsk. Faktafyk har snakket med oversetteren om hvordan hun jobber.

Hvordan går du fram når du oversetter?

– Jeg leser aldri hele boka først. Jeg kikker litt i den for å få en fornemmelse av tonen, språket og stilen, og så slår jeg opp på første side og begynner å skrive. Jeg skriver meg rett igjennom hele boka, og når jeg er ferdig, har jeg fått stemmene i boka «under huden». Da begynner jeg forfra igjen med finpuss, justeringer og rettinger.

 Hvor direkte oversetter du?

– Min jobb er jo å forsøke å gjengi boka på norsk på en slik måte at man helst ikke tenker over at den er oversatt, når man leser den. Jeg oversetter setning for setning, og jeg forsøker å være så tro mot forfatteren som mulig, men samtidig må resultatet bli norsk. Det kan være en vanskelig balansegang. Jeg forholder meg friere til sakprosa enn til skjønnlitteratur – i sakprosaen er det først og fremst viktig at innholdet blir helt korrekt gjengitt, samtidig som språket må flyte godt av hensyn til leseren.

Hva gjør du med ordtak og språklige bilder?

– Jeg prøver jeg så langt som mulig å finne tilsvarende uttrykk og bilder i det norske språket.

Hvordan får du oversetteroppdrag?

– Noen ganger henvender forlagene seg til meg og tilbyr meg oppdrag, andre ganger tar jeg kontakt med forlagene og spør om de har jobb til meg. Jeg har jobbet som oversetter i mange år, så jeg har mange utgitte titler å vise til. Det er jo alltid en fordel.

Er det sånn at man får oppdrag fordi man har spesielle kunnskaper om et område?

– Jeg tror språk og erfaring er viktigere for forlagene enn fagkunnskap. I dag er det jo lett å gå på Internett og sjekke opplysninger og hente informasjon. Ofte pleier jeg å etablere et samarbeid med fagfolk på et tidlig tidspunkt i oversettelsen, slik at jeg har noen å rådføre meg med hele veien.

Hvordan har du blitt så god i språk?

– Jeg har alltid vært glad i og interessert i språk, og jeg har hatt lett for å lære meg språk. Jeg synes det er morsomt å kunne snakke med folk rundt i verden på deres eget språk, og jo flere språk man kan, desto lettere blir det å lære nye.

Sjarmen med tarmen har blitt en bestselger. Hvorfor fenger denne boka så mange?

– Det er nok flere ting som har medvirket til det. Jeg tror det er mange som har plager med mage og fordøyelse, og derfor har de behov for å forstå hva som egentlig skjer inne i oss når vi spiser. Forfatteren gløder av begeistring for det fantastiske systemet tarmen og fordøyelsen utgjør, og denne begeistringen sprudler ut gjennom hele teksten, så det blir morsomt og engasjerende å lese den. Og så har forlaget vært veldig flinke med promoteringen av boka.