Jesus

En mytisk biografi

Tor Åge Bringsværd

Maria Magdalena

Etter at han hadde sagt dette til disiplene, la han til: «Den som har øre, han høre.»

Da Maria (Magdalena) hørte Frelseren si disse ordene, stirret hun uavbrutt rett opp i luften en hel time. Så sa hun: «Herre, tillat meg å snakke fullt åpent.»

PISTIS SOPHIA, GNOSTISK SKRIFT FRA 100-TALLET

I forrige kapittel (fra Petersevangeliet) kunne ikke soldatene gjøre rede for hvilke kvinner de hadde sett ved graven. Men alle som kjenner Det nye testamentet vet hvem de er (Matteus 27:46-61, 28:I; Markus 15:47, 16:1-9; Lukas 24:10; Johannes 20:11-18). Maria Magdalena nevnes hver gang blant dem, og ikke bare det: Hun nevnes alltid først. Ifølge Johannesevangeliet er hun også den aller første som den oppstandne Jesus viser seg for, og hun er den som får i oppgave å fortelle disiplene at Jesus lever, noe som har ført til at hun senere er blitt kalt «Apostlenes apostel». Og kanskje var det ikke så merkelig at det nettopp ble henne. Ifølge det apokryfe Filipsevangeliet (fra midten av 288-tallet) sto nemlig Maria i en særstilling blant følgesvennene hans.

(55) Frelseren elsket Maria Magdalena mer enn alle disiplene. Og ofte kysset han henne på munnen. De andre … de sa til ham: «Hvorfor elsker du henne mer enn oss alle?» Frelseren svarte: «Hvorfor elsker jeg ikke dere som henne?»

Rettighetene for utdraget gjelder kun for aksjonsperioden, derfor har vi måttet fjerne resten av utdraget.