Kan motivasjon
tape en fotballkamp?

I dette nummeret snakker fotballtreneren Tor Ole Skullerud i fotball blant annet om motivasjon. Dette er et begrep hentet fra psykologien, som vi psykologer forsøker å forstå og forske på. Fotballtrenere bruker ofte motivasjon som forklaring på seier eller tap i en kamp. Men hva er egentlig motivasjon?

Motivasjon er kort fortalt forklaringen på hvorfor vi gjør som vi gjør – og hvorfor vi ønsker å gjøre mer av en ting og mindre av noe annet. Ting, tanker og folk som får oss motivert, kaller vi motivatorer.

En del motivasjon er så enkel å forstå at den kommer nesten automatisk. Alle vi mennesker er motivert til å spise og drikke, for ellers dør vi. Men annen atferd kan være langt vanskeligere å forklare. Hvorfor gidder U-landslagspillerne å springe etter ballen? Hvorfor takler de all julingen de får av motspillerne – og skadene? Og hva motiverer deg til å gå på skolen? Eller lese Faktafyk?

Vi kan dele inn kildene til motivasjon i fire grupper: biologiske, følelsesmessige, sosiale og kognitive faktorer.

Biologiske kilder til motivasjon

Hvis det er veldig varmt i klasserommet, blir du motivert til å lukke opp vinduet eller be om en utetime. Å regulere kroppstemperaturen er et grunnleggende behov, på linje med behovet for mat, drikke eller sex. Disse behovene finnes i alle mennesker, og biologiske motivatorer er viktige for alle.

Følelsesmessige kilder til motivasjon

Angst, redsel, sinne, forelskelse, tilfredshet eller følelse av mestring er sterke motivatorer. Hvis du er redd for å hoppe fra femmeteren i svømmehallen, så gjør du det antakeligvis ikke. Da er redselen motivator. Men hvis du vet at du etter et stup vil bli belønnet med beundrende blikk fra den du er forelsket i, kan du motiveres til å overvinne redselen og hoppe uti. Slik “konkurrerer” motivatorene med hverandre.

Sosiale kilder til motivasjon

Sosiale kilder til motivasjon kan være venner, lærere, foreldre eller søsken. Dette er personer som i ulik grad er viktige for oss. Hvordan de forholder seg til oss, avgjør om de blir våre motivatorer eller ikke. Bryr foreldrene dine seg om hvilke karakterer du får på skolen? Da kan det være de motiverer deg til å lese litt mer. Vi finner også andre motivatorer i samfunnet. Det kan være landet du bor i, eller regjeringen som styrer det. Den nye regjeringen vil bruke karakterer for å motivere deg og andre elever til å gjøre mer skolearbeid. Blir du motivert av karakterer? Hvis ja – er det egentlig karakterene som betyr noe, eller er det følelsen av å få noe til? Hvordan fungerer karakterer som motivasjon i et fag hvor du ikke er så god?

Kognitive kilder til motivasjon

Handlingene våre bestemmes ofte av hva vi tror er mulig og hvordan vi tror andre vil reagere. Hvis du tror at den som sitter ved siden av deg vil le av vitsen du lærte deg i går, får du lyst til å fortelle den. Men hvis du innbiller deg at han eller hun vil himle med øynene, lar du kanskje være å fortelle den. Men kanskje du har lyst til å erte litt. Da kan jo det å irritere den andre være god motivasjon.

Indre og ytre motivasjon

Motivasjon handler om belønning. Men belønning kan vi finne både inne i oss selv og langt utenfor oss. Indre motivatorer er tanker og følelser knyttet til det vi gjør. Forskning viser at noen mennesker synes indre motivatorer er viktigst, som det å oppleve mening med det de holder på med. Andre motiveres av penger, ros og andre ytre faktorer. Spør læreren din om han eller hun valgte å bli lærer på grunn av lønna eller fordi det oppleves meningsfylt å gi deg kunnskap til å klare deg ute i verden. De aller fleste, uavhengig av yrke, svarer at de går på jobb fordi det gir dem mening og en følelse av å bidra i samfunnet. Altså indre faktorer. Men ytre faktorer som anerkjennelse fra andre og lønn er også viktig for svært mange.

Så mange som sju av ti spiller fotball som barn. Ved fylte 15 år har halvparten forlatt banen. De slutter fordi de ikke er motivert nok til å fortsette. For dem som har kjempet seg inn på U-landslaget, har motivasjonen derimot holdt seg god. De bruker kanskje all fritid på fotball. Selv om de blir skadet, gir de ikke opp. Hvorfor? Et mulig svar er at de har et sterkt behov for å mestre noe til det perfekte. De koser seg når de flikker på teknikken, og opplever en intens følelse av tilfredshet når de klarer noe nytt. Ikke mange av oss har en slik motivasjon. Ikke mange av oss blir best i verden. Ikke alle av oss ønsker det heller. Hva motiverer deg?