Om Faktafyk

Hvorfor har vi laget et eget sakprosamagasin for ungdom? Fordi vi ønsker å vise fram en spennende sjanger med emner som spenner så vidt at alle kan finne noe de interesserer seg for.

Faktafyk er ungdommens eget sakprosamagasin. Det er laget for, sammen med og til dels av ungdom. Det er Foreningen !les svært stolte av! Først og fremst fordi vi vet at det gjør magasinet bedre.

Fordi vi vet at mange også har lyst til å lese om noe som på den ene eller den andre måten er knyttet til virkeligheten. Vi vet at ungdom – akkurat som voksne – må få litteratur av høy kvalitet for å få lyst til å lese mer. Det håper vi at vi får til med Faktafyk.

I magasinet har vi med artikler skrevet spesielt for dette nummeret og bokutdrag fra sakprosa skrevet for ungdom men også for voksne. Redaksjonsrådet har lest og vurdert bøker både skrevet for målgruppen og voksen sakprosa. De har vært svært tydelige på at når de er interessert i et tema eller en person, så opplever de at det er mye mer spennende å lese en biografi skrevet for voksne. Et tilbakevendende tema når vi har diskutert sakprosa skrevet for ungdom er at ungdommene opplever at de ikke blir tatt på alvor som lesere. En forenkler – og gjør teksten mer barnslig. En forfatter for sakprosa for ungdom tenker ofte at en skal presentere stoff for en leser som i utgangspunktet ikke er interessert eller ikke har noe kunnskap om emnet. En forfatter av en biografi ment for voksne tenker nok sjelden at «nå må jeg skrive for en leser som ikke ønsker å lese boka mi». Ungdom er forskjellige. De interesserer seg for forskjellige ting og plukker opp en bok fordi de er interessert i temaet. Vi tar tilbakemeldingene fra målgruppen på alvor, og forsøker å lage et magasin som også gjør det.

Sammen med magasinet følger det oppgaver til bruk i klasserommet for læreren. De skal inspirere til diskusjon og debatt, til å lese kritisk og til å formulere sine egne tanker og meninger. For hvis det er en ting vi i Foreningen !les har lært av å jobbe med ungdom og lesing så er det dette: ungdom er svært gode lesere og kritikere.

Faktafyk er et gratis tilbud til alle ungdomsskoler i Norge. Skolene melder seg på og får tilsendt klasesett som inneholder magasinet, plakat og lærerveiledning. 70 % av alle ungdomsskoleelever i Norge får magasinet.

Det mottar økonomisk støtte fra Utdanningsdirektoratet via Lesesenteret i Stavanger.