Tusen sider transkjønn

Noen transpersoner kjenner sterkt at de er født i feil kropp og må gjøre et skifte. for andre er kjønn noe de kan gå inn og ut av etter dagsformen. 

– Om man aldri har kjent på noe, er det i utgangspunktet vanskelig å sette seg inn i hvordan det er. Jeg vet jo for eksempel aldri hvordan det er å gjøre nye ting, før jeg har gjort det.

N

NOAH LINDAAS skjønte at han var gutt lenge før han egentlig forstod hva kjønn var. Han vil normalisere det å være transperson, og han reiser rundt og holder foredrag og har startet siden Transtastisk på Facebook.

Noah Lindaas reflekterer over hvorfor det for noen er vanskelig å forstå at man kan bli født som ett kjønn, men føle med hele seg at man er et annet.

– Når jeg holder foredrag, er det de som sier til meg at de faller helt inn i historien min, som om det var et eventyr. Det er noe ukjent og ikke så mange som kjenner til hva det vil si å være transperson.

Noah tror også det kan ha med fremmedfrykt å gjøre.

– Med frykt er det lett å bli sint, redd og provosert. Men fremmedfrykten kan også vris til nysgjerrighet. Jeg merker selv at hvis jeg blir redd, eller hvis jeg synes noe er kjemperart, må jeg noen ganger ta meg i det. Hvis noen skal ha rom for meg, så må jo jeg ha rom for andre, sier han.

Kjønnsvariasjon 
For å skape mening i en kaotisk verden sorterer hjernen vår ting inn i kategorier. Kjønn er ikke noe unntak – enten er man gutt, eller så er man jente, er det ikke sånn, da? Kjønn er kanskje det som aller mest former identiteten din. Og om vi er jente eller gutt, er noe av det mest grunnleggende ved oss, på flere måter. Vi blir født med 23 kromosompar i genene våre. Former kromosomrekken XX i siste ledd, blir du jente. Former de XY, blir du gutt. Men variasjoner av disse er dokumentert langt tilbake i tid.

Da Noah var rundt fem år, følte han seg som gutt. Det var mye lettere å henge med guttene, han hadde mer til felles med dem og likte klærne deres bedre.

Kjønn er også en sosial greie, og det er klare meninger om hva som er maskulint og feminint i vår del av verden. Hvordan du oppfører deg, hva du liker å bruke fritiden på og hvem de beste vennene dine bør være, er nedfelt i sosiale lover.

– Men alle er forskjellige, sier Noah.

– Hvis man går opp og ned Karl Johans gate, ser man hundrevis av måter å uttrykke seg på. Jeg liker jo «manne-ting», men det betyr ikke at jeg ikke også kan like andre ting. Ja, så elsker jeg teater, hva så? Vi har alle en balanse av feminint og maskulint i oss, og det er den balansen som er fin.

Han mener det er mange fordommer og antakelser rundt det å være trans.

– Som for eksempel: «Du er ikke en mann før du har en penis.» Det er bare fordi jeg er trans at det faktisk blir et tema om jeg har det eller ikke.

Åpenhet og diskusjon rundt temaet har de siste årene gjort fler og fler oppmerksomme på at det ikke bare er to måter å gjøre kjønn på. Vi er inne i en tid der vår oppfatning om kjønn er i forandring.

Hvem er transpersonene? 
I 2013 kom Netflix-serien Orange is the New Black. På forsiden av Time Magazine poserte Laverne Cox, transperson og en av hovedrollekarakterene i serien. I 2014 ble Emma Ellingsen i TV2-serien Født i feil kropp et symbol på norske transbarn, og samme år skiftet den tidligere amerikanske friidrettsutøveren Bruce Jenner kjønn og ble Caitlyn Jenner.

Noen mener at selv ved hjelp av en kjønnskorrigerende operasjon, hormontilskudd, klær og sminke vil man aldri kunne bli et annet kjønn. For en gruppe mennesker er det kun det biologiske kjønnet som teller, og de mener det bare finnes to kategorier av kjønn man kan plasseres i. Andre mener at kjønnsidentitet formes av kulturen og reguleres innenfor en modell med bare to kjønn – men at dette er begrensende og uriktig for de som føler det annerledes.

Kjønn er for Noah noe mer enn hvordan det føles.

– Det har gitt meg friheten og livet, og jeg kan si at jeg har et bevisst forhold til den jeg er. Det er en beinhard prosess, men jeg har kommet meg gjennom den.

Ifølge Forbundet for transpersoner i Norge (FTPN) omfatter transpersoner «alle kjønnsoverskridere uansett om det gjelder sosial kjønnsidentifikasjon, personlig kjønnsidentitet, ved å uttrykke seg gjennom å bryte de tradisjonelle kjønnsuttrykk (mann eller kvinne) eller på annen måte».

Transpersoner utfordrer altså tanken om at det finnes kun to kjønn, og at disse er gitt ved fødselen. Transpersoner kan ha mange kjønnsidentiteter og mange ulike uttrykk og behov. FTPN skriver videre på sin hjemmeside at «noen transpersoner opplever seg som hverken kvinne eller mann, eller også som begge deler; andre oppfatter seg som et tredje kjønn, mens noen overhodet ikke vil definere seg i noen kjønnskategori».

K

KRISTIN FRIDTUN er forfatter og filolog, skribent og skeiv. Hun ser gjerne at man bruker hen som pronomen, men det går òg fint med hun. Er man usikker er det bare å spørre.

Klær like med kjønn
Kristin Fridtun er en av dem som prøver å bidra konstruktivt i et rotete landskap.

– Mange debatter om kjønn har en tendens til å bli oppheta, sier Kristin.

– Det har nok å gjøre med at vi oppfatter kjønn ulikt. Hva kjønn er, og hva som er lurt å gjøre. Ved å snakke åpent om disse tingene kan det hende at noen opplever det som skummelt at kategoriene som skaper orden, rives ned, og at verden blir kaotisk. De kan selv bli kastet ut i en tvil. Kanskje har de aldri fundert noe over hvilket kjønn de er.

Kristin vil gjerne utvide fortellingene om kjønn.

– For det første synes jeg det er bra at det
finnes en debatt. Bare ti år tilbake var det lite informasjon og debatt i det hele tatt, sier hun.

Da hun som 16-åring kom ut av skapet som lesbisk, følte mange rundt henne at biter falt på plass.

– De tolket kjønnsuttrykket som lik med identiteten. Jeg gikk i maskuline klær, og lesber er jo liksom mannlige. Men jeg syntes den forklaringen ble for enkel. Det er ikke automatisk sammenheng mellom seksualitet og kjønnsuttrykk.

Da hun begynte på universitetet, klippet hun håret kort.

– Det som skjedde da, var at kjønnsuttrykket ble et praktisk problem. Fremmede mennesker trodde at jeg var gutt, og derfor begynte jeg å kvi meg for å gå på damedoen, noe jeg aldri hadde hatt noen problemer med tidligere.

Noah Lindaas mener han har en unik mulighet til å se kjønn fra flere sider.

– Jeg kan for eksempel si at «nei, vi er ikke likestilt». Jeg vet det på kroppen fordi jeg har blitt behandlet bedre og annerledes i gutteuttrykk enn i jenteuttrykk.

– Jeg har også hatt mensen, jeg har hatt østrogen i kroppen i rundt 18 år, og jeg vet hvordan det føles. Jeg vet bedre enn å si «ah, du har bare mensen» til en jente. Jeg vet hvor respektløst det er.

Bra nok uansett
Ordet trans blir brukt om de som vil ut av eller bort fra det kjønnet de har blitt plassert i. Ordet cis brukes om folk som identifiserer seg med tildelt kjønn. Cis og trans er et slags nødvendig onde, mener Kristin.

– Akkurat nå har vi ikke noe bedre alternativ. Men jeg synes de forenkler virkeligheten og fortsetter å dele verden i to.

For noen er det enkelt – de får tildelt sitt kjønn og synes det er OK – altså er de cis, mens andre som får tildelt et kjønn, bruker hele livet på å kjempe mot de normene dette innebærer.

– Jeg lurer på hva det vil si å identifisere seg med tildelt kjønn, sier Kristin.

– Hva er det du identifiserer deg med – er det kroppen, eller er det rollen? Finnes det noe sånt som en perfekt mann eller en perfekt kvinne som ciser kan identifisere seg med?

Hun innser at det kan bli vanskelig å avvikle kjønn fullstendig.

– Men jeg vil at kjønnskategoriene skal utvides. Jeg heier veldig på å bryte kjønnsnormer. At en kvinne uproblematisk kan barbere bort alt håret på hodet, eller at en mann kan gå rundt i kjole fordi han synes det er fint. Det må være kjedelig å bare gå i dress, sier hun.

Normene våre signaliserer ofte at noen måter er riktigere å gjøre ting på enn andre, men det er det ikke. Det handler bare om at opplevelsen av å ha, eller være, et kjønn er forskjellig. Noen blir tidlig i livet klar over at ting «ikke stemmer», mens andre kan oppdage dette senere.

– Alle i dette samfunnet har følt på å ikke føle seg bra nok, eller man lever ikke opp til familie og venner sine forventninger, sier Noah.

– Man har kanskje også følt på det å være veldig usynlig eller ubehagelig synlig. Disse følelsene er de samme selv om det handler om noe så forskjellig som å være trans eller bli mobbet.

– Hva vet du nå som du gjerne skulle visst som 15-åring når det gjelder å leve som transperson?

– At det er relativt normalt, vanligere enn man skulle tro. Jeg så for meg dragqueens da jeg var 15 år. Jeg synes det er veldig kult, men det har jo ingen relevans for meg, sier Kristin.
Fra Noah kommer det kjapt:

– At jeg er bra nok. Akkurat som jeg er. Det er det viktigste jeg har lært.
_________________________________

Kilder: Foreningen FRI Oslo og Akershus, og Sex og samfunn. NRK.no, Framtida.no, og www.ipsos.com/en/global-attitudestoward-transgender-people.

FAKTA

Hva er trans?
Mennesker som har en annen kjønnsidentitet enn det kjønnet de ble tildelt etter fødselen, kan kalles trans. Transpersoner uttrykker sitt kjønn på en annen måte enn det samfunnet forventer, og betegnelsen brukes ofte om personer som ikke føler seg hjemme i kategorien gutt eller jente. Andre ord og begreper som brukes, er transkjønnet, født i feil kropp, transmann, transkvinne, skeiv og queer.

Ikke alle transpersoner ønsker behandling med hormoner og kirurgi for å endre kjønn. Noen ønsker kjønnsbekreftende behandling med kirurgi og hormoner, mens andre kun ønsker delvis behandling, for eksempel hormonbehandling, men ikke kirurgi. Andre ønsker ikke behandling, men vil uttrykke seg på den måten de selv ønsker, og føler ikke behov for behandling.

Transpolitikk 
Etter flere seire for transpersoners rettigheter de siste årene er det nå både nasjonale og internasjonale politiske krefter som ønsker å forby transkjønn.
I oktober kom det frem i et notat at Trump­administrasjonen vurderer å innføre en smalere definisjon av kjønn, noe som betyr at amerikanere må definere seg som enten kvinne eller mann. Dette reverserer Obama­administrasjonens utvidelse av juridiske kjønnsdefinisjoner, som i sin tid anerkjente at det finnes minst 1,4 millioner transpersoner i USA.
Fra 1. juli 2016 kunne man endre juridisk kjønn i Norge, uten å gjennomgå medisinsk behandling og sterilisering, slik som var tilfellet tidligere. Nasjonalt har flere partier vært for et tredje kjønnsalternativ, men senest i høst foreslo et styremedlem i Bergen FpU å fjerne muligheten til å bytte juridisk kjønn, med begrunnelsen «kjønn er noe man er og ikke kan bytte». I mange land er det straffbart og livsfarlig å leve som noe annet enn en strengt heterofil mann eller kvinne, og holdningene til transpersoner varierer veldig over hele verden.