Ungdom fortjener god sakprosa

Foreningen !les vil for skoleåret 2016/17 gjennomføre skjønnlitterære lesetiltak, men manglende finansiering gjør at det må kuttes i formidlingen av sakprosa til ungdom. Foreningen !les beklager dette, og oppfordrer myndighetene og andre aktører til å bidra i et spleiselag for et nasjonal tiltak for sakprosa.

Uttalelse vedtatt av årsmøtet til Foreningen !les 21. april 2016

Foreningen !les har mottatt 2,3 millioner fra Utdanningsdirektoratet til å videreføre leseaksjoner for 2016/17 i norsk skole. Dette er kjærkommen støtte i en utfordrende økonomi til foreningens leseaksjoner, og sørger for at vi kan tilby lesetiltak for over 250 000 elever også til neste skoleår. Midlene gjør det mulig å gjennomføre Leseskogen på 1. og 2. trinn, Bokslukerprisen på 6. trinn, tXt og Uprisen i ungdomsskolen, og Rein tekst og Ungdommens kritikerpris i videregående skole. På den annen side krever manglende finansiering at Foreningen !les må droppe satsingen på sakprosamagasinet Faktafyk for elever i ungdomsskolen.

Fire numre av Faktafyk har vært utgitt siden 2012. De tre første hadde et opplag på 125 000 og nådde 70 prosent av elevene i ungdomsskolen. Fjerde nummer, som ble lansert i januar 2016, kom i et redusert opplag på grunn kutt i den økonomiske støtten. Opplaget på 70 000 ble fulltegnet kort tid etter at påmeldingsskjemaet var tilgjengelig.

Faktafyk dekker et tomrom og et ønske fra ungdom om historier fra virkeligheten. Faktafyk inneholder nyprodusert sakprosa skrevet for målgruppen, og har en egen lærerveiledning tilpasset kompetansemålene i skolen. Tilbakemeldinger på magasinet fra både lærere og elever er svært gode. Faktafyk blir lest og brukt aktivt både på fritiden og i undervisningen. Det gir unge lesere en inngang til sakprosatekster og muligheten til å fordype seg i ulike temaer.

Foreningen !les mener at vår satsning på sakprosa til ungdom bør opprettholdes og videreutvikles. Vi oppfordrer myndighetene og andre aktører til å legge til rette for at det gode arbeidet som er lagt ned i Faktafyk kan fortsette og bli en varig satsning. Det kreves friske midler for at dette skal bli en realitet og for at ungdom skal fortsette å få gode leseopplevelser av sakprosa. Kunnskap er et satsningsområde hos politikere, men det gjenspeiles ikke i bevilgingen av midler. De skadelidende av manglende satsing er ikke voksne, men ungdom som leter etter nye fortellinger og ny kunnskap.

Kontakt:
Wanda Voldner
Daglig leder i Foreningen !les
Tlf.: 997 26 531
Epost: wanda@foreningenles.no

Om Foreningen !les
Foreningen !les ble etablert i 1997 og er en ideell organisasjon med medlemmer fra hele bokbransjen. Foreningen !les er Norges fremste formidler av litteratur til barn og ungdom, og når med sine tiltak over 250 000 elever i norsk skole. Les mer på www.foreningenles.no

Om Faktafyk
Faktafyk er et gratis sakprosamagasin i ungdomsskolen med bokutdrag, nyskrevne artikler og intervjuer, egen nettside med digitale tekster, lydfiler, konkurranser, bonusspor og undervisningsmateriell. Magasinet utgis en gang i året. Les mer på www.faktafyk.no