Visste du at …

Bjørnedyr

Store norske leksikon → Biologi → Dyr → Virvelløse dyr → Bjørnedyr
Bjørnedyr er små dyr som lever i jorda og er utbredt over hele verden. De er mellom 0,2 og 2 mm lange, og minner litt om en bjørn. De har fire par korte bein. Bjørnedyr er blant verdens mest hardføre dyr, og de kan overleve ekstreme forhold i en slags dvale. Da overlever de å bli fryst ned til -200 ˚C og varmet opp til 100 ˚C, og kvikner til igjen så fort forholdene blir levelige. Man har sendt bjørnedyr ut i verdensrommet og funnet ut at de overlever vakuum og kosmisk stråling. Grunnen til at bjørnedyr overlever er at de tørker fullstendig ut og setter livet på pause. Dette kalles kryptobiose. Bjørnedyr finnes i det kalde Antarktis, på toppen av aktive vulkaner og i mose i takrenna på hus.

▶Se også artikkel på snl.no/bjørnedyr

Finnerlønn

Store norske leksikon → Samfunn → Jus → Fast eiendom
Finnerlønn er en belønning (penger) finneren har krav på når en mistet gjenstand leveres tilbake til eieren. Dersom man finner noe som er mistet, skal dette straks leveres tilbake til eieren. Vet man ikke hvem eieren er, skal gjenstanden leveres til politiet. Man har normalt ikke krav på finnerlønn for gjenstander som er funnet på tog, trikk, buss, butikk, arbeidsplass, kino, skole eller lignende. Den som finner noe på slike steder plikter å levere det til personalet som skal ta vare på det. Finnerlønnen skal normalt ikke settes høyere enn 20 prosent av gjenstandens verdi, og ikke mer enn 10 prosent når gjenstandens verdi er over kr. 500. Regler om finnerlønn står i hittegodsloven.

▶ Se også artikkel på snl.no/finnerlønn

Hiphop

Store norske leksikon → Kunst og estetikk → Musikk → Populærmusikk → Hiphop
Hiphop er en populærmusikalsk stil og urban subkultur bestående av de fire elementene rapping, DJ-ing, breaking og graffiti. Kulturen har sitt opphav i New York, og spesielt bydelen Bronx, på 1970-tallet. I Norge fikk hiphop et publikum og en utbredelse etter at hiphop-filmen Beat Street gikk på norske kinoer i 1984. I starten av norsk hiphops historie sto graffiti og breaking sentralt, men etterhvert ble musikken det mest fremtredende hiphop-elementet.

▶ Se også artikkel på snl.no/hiphop